Wat kunt u van ons verwachten op het gebied van mobiele beveiliging? Eigenlijk vallen hier alle vormen van beveiliging onder die niet op één vast object plaatsvinden. We maken hierbij gebruik van auto’s, waarmee we de volgende werkzaamheden voor u verzorgen:

Controlerondes

Tijdens de controlerondes controleren we het terrein en de buitenschil van het gebouw. Als u het wenst voeren we ook andere werkzaamheden uit. De controle is preventief en is erop gericht om mogelijke verdachte situaties te signaleren en insluiping te voorkomen. Verdachte situaties, calamiteiten of geconstateerde schade melden we direct aan de gewenste contactpersoon.

Openingsrondes

Standaard controleren we bij een openingsronde als eerste de buitenschil van uw locatie. We controleren op schade en scannen de omgeving op risico’s. Daarna openen we uw locatie, schakelen we het alarmsysteem uit en schakelen we eventueel verlichting en/of apparatuur in.

Sluitrondes

Bij een sluitronde bestaan de werkzaamheden uit het uitvoeren van de werkzaamheden van een openingsronde in omgekeerde volgorde. We hebben hierbij extra aandacht voor het afsluiten van het gebouw en het voorkomen van eventuele risico’s. Deze risico’s kunnen zijn:

  • Brandgevaar
  • Insluipgevaar
  • Lekken van bedrijfsgevoelige informatie in faxen, kantoren, computers of kopieerapparaten. Dit in overeenstemming met de door u gewenste  ” clean desk policy” .

Alarmopvolging

Nadat we een melding van uw meldkamer hebben ontvangen, gaan we zo snel mogelijk naar uw locatie. Bij aankomst voeren wij eerst een buitenronde uit om eventuele (inbraak)schade te achterhalen. Bij daadwerkelijke schade schakelen we direct politie in en roepen we de aangegeven contactpersoon op.

Als we geen schade hebben constateren, doen we ons best de oorzaak van het alarm te achterhalen. Soms gaat het om een storing die we snel kunnen verhelpen. In andere gevallen roepen we in overleg met u een monteur op.

We handelen zelfstandig als er technische of bouwkundige problemen op uw locatie zijn en we geen contactpersoon kunnen bereiken. Bij glasschade laten we eventueel ruiten vervangen. Bij technische problemen aan bijvoorbeeld sloten of deuren roepen we een monteur op. Uiteraard alles in overleg met u als opdrachtgever met als doel u zoveel mogelijk zorgen rondom uw locatie uit handen te nemen. Het is mogelijk dat het herstellen van de schade op dat moment niet mogelijk is. We besluiten dan samen met u of de locatie permanent beveiligd moet worden. We nemen u dan mee in de risico’s, zodat u een goede beslissing kunt nemen. Eventueel voeren we extra controlerondes uit.

Ons uitgangspunt is dat uw locatie veilig is. Voor ons betekent dat pand intact en alarm ingeschakeld!

Als één van de twee niet gegarandeerd kan worden, maken wij dit zo veilig mogelijk door ofwel controlerondes ofwel bezetting door een beveiliger, totdat uw locatie overgedragen kan worden aan de contactpersoon.